Technologia przyszłości
na wyciągnięcie ręki

Rolnictwo – nowe
zastosowania biomasy

Biowęgiel w energetyce 
– kierunki wykorzystania